Price Charts


51 Lithium Stocks Traded on Canadian and U.S. Stock Exchanges

Symbol
& Snapshot

Recent Prices
& Trendline

NTY.V
AAL.V
ALB
ION.V
ALTAF
LI.V
AN.V
LIT.V
PNXLF
BCN.V
BRZ.V
BEA.V
BRW.V
SQM
CBAK
EEMMF
EFL.TO
ENS
FMC
GALXF
LIT
ICM.V
ILC.V
ILHMF
KNT.V
LLKKF
LRTTF
LIC.V
WCTXF
LAC.TO
LACDF
LITH.V
LTH.V
LISMF
LIX.V
LBNKF
LTHM
NLC.V
NVSGF
OROCF
PMET.V
PE.V
PEMIF
RCK.V
SIE.V
SOI.V
SLI
SLI.V
SRA.V
TELHF
ULTXF
Sparkline charts based on Alpha Vantage data.